Napady agresji, problemy z nauką.
Teraz chłopiec jest spokojniejszy.

Opisy przypadków

Nadpobudliwość psychoruchowa

Chłopiec lat 14; nadpobudliwość psychoruchowa, napady agresji, problemy w szkole z nauką i zachowaniem.


Chłopiec adoptowany, urodzony z niechcianej ciąży, biologiczna matka wiedziała od razu, że odda go do domu dziecka. W niedługim czasie po urodzeniu objawy choroby sierocej, nadpobudliwy, krzykliwy.


W czasie pierwszej sesji system objawiał się jako całkowity chaos, bardzo duże zawirowania traumy, napięcie w membranach czaszki. Po 20 min. równoważenia systemu/uwalnianie membran, praca z traumą, masaż metamorficzny/ chłopiec zasnął.


Następne sesje podobne, obserwowałam coraz większe liniowanie, chłopiec zawsze zasypiał, chociaż wciąż powtarzał, że dzisiaj nie da się uśpić. Do domu zaleciłam wykonywanie przez przybraną matkę masażu metamorficznego. Od czasu rozpoczęcia sesji terapeutycznych matka nie została wezwana ani razu do szkoły, chłopiec jest dużo spokojniejszy, łatwiej nawiązać z nim kontakt.