Standard usług

STANDARD ZABIEGU CHIROPRAKTYKI wg metody MC TIMONEY- CORLEYA
Spis treści:
1.Kwalifikacje terapeuty.
2.Warunki lokalowe potrzebne do wykonania zabiegu
− wyposażenie gabinetu
− warunki w domu pacjenta
3.Wskazania i przeciwwskazania do wykonania zabiegu
4.Dokumentacja pacjenta
− wywiad
− badanie przedmiotowe
5.Procedura wykonania standardowego zabiegu chiropraktyki wg metody Mc Timoney- Corleya
6.Edukacja ruchowa dla pacjenta po zabiegu.

 
ad. 1. KWALIFIKACJE TERAPEUTY.

Zabieg chiropraktyki wg metody Mc Timoney – Corleya może wykonać osoba, która odbyła kurs w Akademii Chiropraktyki i po zdaniu egzaminu praktycznego otrzymała DYPLOM CHIROPRAKTYKA.
Warunkiem odbycia kursu jest posiadane wykształcenie medyczne; tak więc chiropraktykami Mc Timoney – Corleya mogą być:
− lekarze
− pielęgniarki
− technicy i magistrzy fizjoterapii
− masażyści, bioterapeuci, osteopaci
Każdy chiropraktyk metody Mc Timoney przestrzega KODEKSU ETYKI
ad.2 WARUNKI LOKALOWE DO WYKONANIA ZABIEGU

Gabinet terapeutyczny- powinien być wyposażony w kozetkę /stół do masażu/ dla pacjenta, prześcieradło /najlepiej jednorazowego użytku/ wałek lub poduszkę pod głowę, ewentualnie koc do przykrycia. Pacjent powinien mieć miejsce, gdzie będzie mógł się rozebrać i położyć swoje ubranie. Ze względu na charakter zabiegu w gabinecie powinna panować cisza i spokój. Dla bardzo spiętych pacjentów możemy włączyć muzykę relaksacyjną.
W szczególnych przypadkach zabieg możemy wykonać w domu pacjenta. Wskazane jest aby terapeuta posiadał składany stół do masażu bądź materac na którym będzie można ułożyć pacjenta.
ad.3 WSKAZANIA I P/WSKAZANIA DO WYKONANIA ZABIEGU

W związku z tym, iż zabieg jest bezpieczny dla pacjenta i jest niewiele przeciwwskazań rozpoczniemy od nich:
− świeży uraz
− krwawienia śródczaszkowe
− bardzo wysokie ciśnienie krwi
− bardzo wysoka gorączka
− brak wypróżnienia ponad tydzień
− zaburzenia psychiczne
− brak zgodności pacjenta na zabieg
− ciąża w pierwszym trymestrze /względne p/wskazanie/

Wskazania do zabiegu
− bóle kręgosłupa w każdym odcinku
− bóle i zawroty głowy
− bóle stawów obwodowych, wiązadeł
− zaburzenia narządów wewnętrznych, które nie mają potwierdzenia w badaniach lekarskich i nie reagują na standardowe leczenie

ad.4.DOKUMENTACJA PACJENTA

WYWIAD
– problem zdrowotny/ z jaką dolegliwością pacjent zgłosił się do nas/
lokalizacja i charakter bólu, od kiedy boli, co zmniejsza co zwiększa ból, jakich ruchów nie może wykonywać, przy jakich ruchach czuje ból, czy przyjmuje środki farmakologiczne, czy były blokady p/bólowe, czy był operowany
-wywiad traumatologiczny/ upadki, urazy stawowe, złamania, zwichnięcia, operacje, również w wieku dziecięcym/
-styl życia pacjenta/ zawód, charakter pracy, narażenie i sposób reagowania na stres, sen, apetyt, wypróżnienia, sposób wypoczynku, aktywność ruchowa/
-wywiad dotyczący kobiet/ ciąże, porody, miesiączki, menopauza/
-zabiegi manualne /czy były wykonywane, jakie, kto wykonywał, jaka była reakcja/

BADANIE PRZEDMIOTOWE PACJENTA
1. pomiary miednicy na stojąco i leżąco z przodu i tyłu w płaszczyźnie czołowej, strzałkowej i poprzecznej
− kolców biodrowych
− krawędzi talerzy biodrowych
− guzów kulszowych
2. obserwacja rotacji kończyn dolnych i górnych oraz ich długości
3. obserwacja ustawienia kości czaszki
ad.5. PROCEDURA WYKONANIA STANDARDOWEGO ZABIEGU CHIROPRAKTYKI MC TIMONEY- CORLEYA

Pacjenta należy poinformować o tym co będziemy robić. Prosimy o rozluźnienie się i obserwację reakcji swojego ciała.
Standardowy zabieg składa się z mobilizacji, manipulacji, trakcji oraz uwalniania powięziowego, które odpowiednio do stanu i schorzenia pacjenta wykonujemy w stosownej kolejności. Nie oznacza to, iż w czasie jednego zabiegu wykonujemy wszystkie czynności, podane techniki są jedynie wachlarzem wyboru dla terapeuty.
Standardowy zabieg terapeutyczny trwa ok.20 min. /należy tutaj uwzględnić stan i potrzeby pacjenta oraz doświadczenie i styl pracy terapeuty/

Techniki zabiegowe miednica
pacjent leży na plecach
-kołysanie miednicy: wolne, przerywane, z rotacją
-pchnięcie kolana: wolne, przerywane
-rotacja zewnętrzna i wewnętrzna kości udowej
-manipulacja wyniosłości łonowo- biodrowej
-manipulacja na grzebieniu kości łonowej
-podnoszenie kości udowej
-delikatne ciągnięcie nogi
Pacjent leży na brzuchu
-pojedyńcze pchnięcie grzebienia biodrowego
-kompresyjne pchniecie dośrodkowe
-pchnięcie krzyża
pacjent leży na boku
-pchnięcie guza kulszowego przerywane lub wolne
-sprężynka na panewce

Techniki zabiegowe- kręgosłup
-impulsy na kręgosłupie

Techniki zabiegowe- kończyny górne
-mobilizacja stawu barkowego
-kompresja stawu barkowego
-boczne rozciąganie powierzchni stawowej łopatki
-mobilizacja stawu mostkowo- obojczykowego i barkowo- obojczykowego
-mobilizacja nadgarstka
-rotacja ręki
-układanie kości śródręcza i nadgarstka
-mobilizacja stawów śródręczno- paliczkowych i międzypaliczkowych
-trakcja paliczków
Techniki zabiegowe- kończyny dolne
-przednia sprężynka kości piszczelowej
-środkowo- boczne otwieranie stawu kolanowego
-mobilizacja stawu skokowego
-mobilizacja skokowo- piętowa
-mobilizacja skokowo- goleniowa
-mobilizacja sródstopno- paliczkowa
-trakcja paliczków

Techniki zabiegowe czaszka
-impulsy na wyrostkach sutkowych
-impulsy na kościach twarzo- czaszki
-mobilizacja kości potylicznej, czołowej i k. ciemieniowych
– uwalnianie podpotyliczne
ad.6. Edukacja ruchowa dla pacjenta po zabiegu.

Pacjentowi po zabiegu należy wytłumaczyć gdzie zauważyliśmy zaburzenia, jaka jest tego przyczyna i jak można zapobiegać ich powstawaniu. Powinniśmy udzielić pacjentowi informacji na temat utrzymania symetrycznej postawy ciała podczas wykonywania czynności dnia codziennego, ponadto należy zwrócić uwagę pacjenta na dostarczenie swojemu organizmowi odpowiedniej dawki ruchu. Zalecamy również obserwację samopoczucia po zabiegu, możemy dać zalecenia terapii ułożeniowej oraz prostych ćwiczeń dostosowanych do stanu pacjenta.