Przewlekłe bóle lędźwiowe.
Trauma po punkcji lędźwiowej.

Opisy przypadków

Bóle lędźwiowe

37- pacjentka z przewlekłymi bólami ok. lędźwiowej oraz napadami bólów migrenowych nieustępujących po tradycyjnym leczeniu. Bóle w odcinku lędźwiowym szczególnie silne przy kichaniu i kaszlu. W wieku 18 lat wykonano punkcje lędźwiową- od tego czasu pojawiły się bóle kręgosłupa.


Stwierdzono bardzo duże napięcie ok. potylicznej, zablokowany ruch kości krzyżowej oraz napięcia w rurze opony twardej rdzenia kręgowego. Sesja terapeutyczna rozpoczęła silny proces odwijania przy kości krzyżowej a następnie całej powięzi kręgosłupa.


Pacjentka odczuwała silne fale mrowienia przechodzące przez całe ciało a następnie nieznaczne odwijanie ciałowe / ruszała się/.


W czasie uwolnienia podpotylicznego dosyć silne odpychanie i rozciąganie powięzi kręgosłupa, pacjentka odczuwała senność, praca z traumą-wielokrotnie. Stan pacjentki jest zadowalający, całkowicie ustąpiły bóle lędźwiowe i bóle głowy.